NATJEČAJI U TIJEKU

za stečajnog dužnika NES-TRGOVINA d.o.o. u stečaju

PODACI O DUŽNIKU:

NES-TRGOVINA d.o.o. u stečaju,  Zeleni trg 1, Zagreb, OIB:93683829817,

Trgovački sud Zagrebu  Posl.br. St-3167/19

PODACI O STEČAJNOJ MASI:

Stečajnu masu čine odjevni tekstilni sportski predmeti - većinom sportska marka NES

PODACI O DRAŽBAMA:

Završena je peta dražba! 

Za oglas pete dražbe preuzmite link

Šesta dražba je u pripremi!

FOTOGALERIJA: