Krešimir Fučkar

Trg Svetog Josipa 5, 33520 Slatina, Hrvatska

+385 998552246

info@stecaj-natjecaj.com

kresof@outlook.com

Ako imate upit vezano za stečajnu masu koja se prodaje molim da ispunite obrazac i pošaljete ga pritiskom na gumb "Poslati".