NATJEČAJI U TIJEKU 

za stečajnog dužnika ANTE I JURE d.o.o. u stečaju

PODACI O DUŽNIKU:

ANTE I JURE  d.o.o. u stečaju, Črešnjevac 43, Zagreb, OIB:82330634157 ,

Trgovački sud Osijek, Posl.br. 5 St-806/2020

PODACI O STEČAJNOJ MASI:

Stečajnu masu čine odjevni tekstilni predmeti - roba iz butika iz Dubrovnika.

Za uvid u predmete (procjembeni elaborat) otvoriti link:

PODACI O DRAŽBAMA:

U tijeku je peti krug dražbe!

Za uvid u oglas pete dražbe otvoriti link:

FOTOGALERIJA: