NATJEČAJ U TIJEKU

za stečajnog dužnika STEČAJNA MASA IZA SZ PANTOVČAK u stečaju

PODACI O DUŽNIKU:

STEČAJNA MASA IZA STAMBENA ZADRUGA PANTOVČAK u stečaju,  Braće Radića 63, Sladojevci, 33520 Slatina, OIB: 66160422396,

Trgovački sud Zagrebu, SS Karlovac,  Posl.br. St-970/2018

PODACI O STEČAJNOJ MASI:

Dužnik je upisan u zemljišnim knjigama OGS u Zagrebu kao vlasnik nekretnine i to suvlasničkog dijela 5/100 etažno vlasništvo (E-4), poslovni prostor L1 površine 39,07 m2 u podrumu kao i suvlasničkog dijela 15/100 etažno vlasništvo (E-5), poslovni prostor L2 površine 131,24 m2 u podrumu sve u k.č.br. 8202/8 z.k.ul. 19492, k.o. Grad Zagreb.

Prema procjeni sudskog vještaka, nekretnine su procijenjene na iznos od 1.391.678,51 kuna.

Za procjembeni elaborat otvoriti link:

PODACI O DRAŽBAMA:

Dražba je u PRIPREMI! 


FOTOGALERIJA: